De voorzitter van Rotterdam Orgelstad kon er dit keer wel bij zijn

Nico van Wijngaarden had de vorige wegens ziekte niet bij het jubileum van het Vierdagorgel kunnen zijn. Hij was blij bij deze gelegenheid wel het woord tot Jan te mogen richten.
De voorzitter van Rotterdam Orgelstad, Nico van Wijngaarden, was er zeer mee ingenomen, dat hij het woord tot de jubilaris kon richten.
Hij prees de inzet van Jan van Dijk die van deze kerk een belangrijkje plaats gemaakt had om er als docent op te treden en concerten en cantorijen te organiseren. Een huzarenstuk was volgens hem het meerder malen uitvoeren van de Marcus Passie van Addie de Jong.

De dank daarvoor werd niet voor niks tot uitdrukking gebracht in het verstrekken van de Speld.

Hij wist eigenlijk niet precies of het Vierdagorgel wel het mooiste van Rotterdam was. Hij had dat ooit begrepen van Bas de Vroome. Maar toen de Oude Kerk in Charlois en het orgel daar eenmaal gerestaureerd waren, vond De Vroome dat ook wel een mooi orgel.

Zijn persoonlijke wens was dat er nog veel concerten in de kerk zouden volgen.

En feliciteerde de jubilaris.