Geliefd officieel geopend.

Zaterdagmiddag 16 juni werd het lint doorgeknipt door David Dissels, de directeur van het kinderdargveblijf Geliefd. De pastorie werd fantastisch opgeknapt en omgetoverd tot een een fraai kinderdagverblijf.
Trots leidde hij de bezoekers van de Grand Opening rond in het kleine, maar zeer efficient ingerichte kinderdagverblijf.

Aan alles was gedacht.

David Dissles opende het verblijf en onderstreepte nogmaals dat het openstaat voor iedereen, welke komaf ook en welke religie ook.

Het kinderdagverblijf gaat zelf wel uit van het christelijke geloof.

David Dissels is de directeur en Sarah Vermeulen en Muriël Graskamp zijn dageljks in het centrum voor de opvang van de kinderen.

Er wordt opgevoed met liefde vanuit het hart.

De omgeving van het kinderdagverblijf aan de Kloosterzandestraat is ook blij met de manier waarop de aanblik van de voormalige pastorie opgeknapt is.

Goed Werk en gaat nog veel goed werk verricht worden.

De eerste tekening van Tanitia gemaakt op 10 januari van dit jaar is nog maar een begin.