Gesprek over Pendrecht in Kralingen

Elle ter Kuile is lid van de Raad van Advies van de Pendrecht Universiteit. Zij adviseert samen met een aantal anderen Vitaal Pendrecht. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Ella is ook lid van het bestuur van het Sociocratisch Centrum Nederland en introduceerde sociocratie in Pendrecht. Vitaal Pendrecht heeft dan ook in haar statuten staan dat besluiten op een sociocratische manier genomen worden. Dat betekent dat er niet gewerkt wordt met het systeem van de meerderheid beslist, maar op een andere manier gekeken wordt naar het nemen van besluiten. Een besluit wordt pas doorgevoerd als er niemand meer met duidelijke argumenten een bezwaar kan formuleren. Dat noemen zij besluiten nemen met consent.

Ella schreef de mensen, die de Kinderfaculteit aan het voorbereiden zijn een brief en vroeg daarin of ook in die faculteit op een sociocratische manier gewerkt gaat worden. Krijgen kinderen, onderwijzers en ouders ook iets mee van de manier van organiseren en besluiten nemen op die manier.

Pieter van der Merché van het Sociocratisch Centrum Nederland was ook bij het gesprek. Pieter is geen onbekende in Pendrecht. Hij leidde tal van bijeenkomsten van de Pendrecht Universiteit het Vrouwenhuis en zelfs de Brassband MUB om met hen tot verstandige besluiten te komen. Dus niet de helft plus één, maar doorpraten tot er geen bezwaren meer zijn. Tijdrovend? Het kan soms even duren, maar je hebt dan wel een groter draagvlak en zit niet met een mokkende minderheid. Dat idee.

Afgesproken werd dat het Sociocratisch Centrum de ontwikkelingen van de Kinderfaculteit gaat volgen en weer zal geven of men op de goede weg is en waar het organiseren van de Kinderfaculteit beter zou kunnen.

Bij zo’n ontwikkeling is het immers ook erg belangrijk dat ouders en onderwijzers ook echt meebeslissen en het project met volle inzet dragen. Dat er een ruim draagvlak is. Dan wordt zo’n project ook echt een succes.