Gezinsparlementariërs vol lof over Pendrechtse scholen

Maandag 28 augustus vond er een bijzondere zitting plaats in de gemeenteraadszaal van het Stadhuis aan de Coolsingel. Het Gezinsparlement sprak zich uit over een aantal stellingen met als onderwerp de gezinsvriendelijkheid van 3 wijken. Er was een ruime delegatie ouders uit Pendrecht. Samen met andere ouders namen ze deel aan de 100 dagen actie van het college van burgmeester en wethouders.
Op de pagina van de Pendrecht Universiteit van deze site is een verslag te lezen van het verloop van het parlement. Het verslag is geplaatst op 29 augustus. Bijgaande foto geeft een indruk van de raadszaal. Ouders kregen stellingen op het scherm en brachten hun stem uit via een stemkastje. Op een scherm verscheen iedere keer het resultaat. Gespreksleider Gerard Smulders vroeg om stemverklaringen. En liet de parlementariërs discussiëren met wethouders Leonard Geluk en Jantine Kriens ook portefeuillehouders Jacqueline Cornelissen, Ahmed Harika en Lionel Martijn zaten in het panel. Er was door de Nederlandse Gezinsraad onderzoek gedaan naar de gezinsvriendelijkheid van Pendrecht, Hoogvliet Noord en het Liskwartier. In de zomervakantie waren 30 ouders ondervraagd. De Pendrechtse ouders beoordeelden de vriendelijkheid van Pendrecht voor gezinnen en voor kinderen met een 5,3. Daar moet dus veel aan gebeuren. Vooral de veiligheid en de aanwezigheid van veilige speelplekken in de directe omgeving van waar men woonde zorgden voor deze matige beoordeling.
Wat heel positief stak in de onderzoeksresultaten af en dat werd door Pendrechtse parlementariërs tijdens de zitting onderstreept, de rol van de scholen in Pendrecht. Zij werden stuk voor een bindmiddel voor de wijk genoemd. Heel plezierig vond men de manier waarop zij samenwerkten en de nabijheid van de school bij de plek waar de ouders en hun kinderen wonen. Voor gespreksleider Gerard Smulders was dat een verrassing, want hij doorliep zelf de Beatrixschool en de Beatrix Mavo. Ook de Hoeksteen, de Koppeling en Over de Slinge werden regelmatig genoemd als positieve hulpbronnen bij de opvoeding van kinderen in Pendrecht.