Dick Lockhorst en de BOP

Dick Lockhorst hier aan tafel met een aantal vertegenwoordigers van de BOP. Nienke Raaymakers staat op de achtergrond. Aan tafel zitten verder Kees Brand, Gerard Boom, Annie van Dieyen en Johan van Peer. Later schoof ook Ines Balkema, de wijkcoördinator voor Pendrecht aan.
Dick Lockhorst zei zich ernstige zorgen te maken over de levensvatbaarheid van de BOP. De indruk is dat er maar twee bestuursleden meer over zijn en dat het subsidie vooral in de huisvesting van de BOP gaat zitten. De deelgemeente wil zich blijven inzetten voor de bewonersorganisatie in Pendrecht en wil de gelden laten, waar ze zitten. Dus het subsidie moet voor Pendrecht beschikbaar blijven. Wel wil de voorzitter van de deelgemeente er graag meer activiteiten voor terug zien waar bewoners iets aan hebben. Hij vindt het instandhouden van gebouw daar niet bij horen. Hij wilde ook duidelijk maken dat hij als ex-voorzitter van een van de bewonersorganisaties absoluut niet de geschiedenis in wil gaan als degene, die de bewonersorganisaties de nek om heeft gedraaid. Hij vindt ontwikkelingen als Vitaal Pendrecht en de Pendrecht Universiteit belangrijke en interessante ontwikkelingen en heeft ook alle lof voor de wijkkrant In de Kijkerd. Hij onderstreepte ook dat het eigenlijk de portefeuille is van zijn collega Lionel Martin, maar Lionel en hij vonden dat hij dit gesprek moest voeren.
Hij bracht ook goed nieuws. Dominic Schrijer, jarenlang collega portefeuillehouder van Dick Lockhorst en inmiddels wethouder, heeft een behoorlijk bedrag van de zogenaamde Pechtold-gelden voor Pendrecht bestemd.
Hij legde de vraag op tafel: wat er met de zorg van de deelgemeente zou kunnen gebeuren. Gerard Boom stelde Dick op het punt van zijn zorg om het bestuur van de BOP gerust. Hij deed verslag van de vergadering op de BOP van dinsdag 22 augustus en hij merkte daar dat verschillende mensen de schouders onder de BOP als organisatie willen zetten. Zowel de deelgemeente als het dagelijks bestuur van de BOP willen de zogenaamde parapluconstructie breder hebben. Er is ook overleg geweest met de Nieuwe Unie. Lockhorst vertelde met Dennis Lausberg, de regiomanager Zuid van deze woningbouwcorporatie, gesproken te hebben en daaruit is onder andere de afspraak gerold, dat de huur van het BOP-pand aan de Ossenisseweg 99 gehalveerd wordt. Het pand wordt immers over een aantal jaren gesloopt en ook de Nieuwe Unie heeft belangen bij bewonersactiviteiten in Pendrecht.
Een aantal zaken werden opgehelderd. Een belangrijk gegeven is dat de deelgemeente behoorlijk gekort is door de gemeente. Rond de financiën van de BOP lijken problemen, maar de BOP heeft vanaf 2000 geen enkele cent subsidieverhoging ontvangen. De tekorten hebben vooral te maken met de kostenstijgingen. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over een vast bedrag vanuit de deelgemeente voor de BOP/bewonersparticipatie in Pendrecht. Ontwikkelingen als Vitaal Pendrecht en de Pendrecht Universiteit horen daar nadrukkelijk bij. Er wordt veel gesproken over een proeftuin bewonersparticipatie in Pendrecht. Daar moet ook de rol van de BOP als koepelorganisatie voor bewonersinitiatieven in Pendrecht bij betrokken worden. Er werd dinsdag 29 augustus afgesproken dat er meer overleg zou komen tussen ambtenaren en BOP vertegenwoordigers. “Ik volg jullie!”, aldus Dick Lockhorst. “Gebruik je energie slim!”

Na zijn vertrek werd op een informeler manier doorgepraat met Nienke Raaymakers. Zij is hoofd van de afdeling die verantwoordelijk is voor het subsidiëren van bewonersorganisaties. Ook zij vond dat de bureaucratie rond aanvragen en afrekeningen een grote belasting is voor iedereen en zei toe dat er een vereenvoudiging in het financiële verkeer tussen deelgemeente en bewoners moest komen.