Goede Raad is Gratis!

Goede raad is gratis!

Belastingvrij schenken. Hoe gaat dat?

Door het betrekken van vermogen in de verschuldigde zorg bijdragen, wordt het voor ouders soms verstandig om na te gaan denken of dat zij niet een gedeelte van vermogen (of desgewenst het gehele vermogen) beter kunnen wegschenken aan hun kinderen. Maar dan uiteraard wel de belasting buiten de deur houden!

Over de schenking moet in principe belasting betaald worden. Gelukkig zijn er een aantal vrijstellingen. De Successiewet maakt voor schenkingen onderscheidt in twee soorten begunstigden: kinderen en alle anderen. Dit artikel beperkt zich tot de kinderen. De vrijstelling voor kinderen is in 2013 een bedrag van € 5141,- (kleinkind: € 2057,-). Dit betekent dat u dit bedrag belastingvrij mag schenken. Als u kinderen tussen de 18 en 39 jaar oud zijn is er bovendien nog een eenmalige grote vrijstelling van € 24.676,-. Als het kind de schenking gaat gebruiken voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, voor de aflossing van een hypotheekschuld of voor een studie (waarvan de kosten minimaal twintigduizend euro per jaar bedragen) dan loopt deze vrijstelling zelfs op tot een bedrag van € 51.407,-. Als een kind (of kinderen) in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, betekent dit dat de schenking in principe ook in deze gemeenschap valt. Bij een eventuele echtscheiding kan dan uw schoonzoon of schoondochter aanspraak maken op de helft van het geschonken bedrag. Wilt u dat voorkomen dan moet u zorgen dat er een uitsluiting gerealiseerd wordt. Zodat de schenking altijd van uw kind blijft en niet in het gemeenschappelijk vermogen valt. In dat geval moet u de schenking met een notariële akte doen. Door de notariële acte voorkomt u dat er in de toekomst discussies kunnen ontstaan over de vraag hoeveel, wanneer en onder welke voorwaarden een schenking heeft plaatsgevonden. Dat brengt uiteraard wel kosten met zich mee (degoedkoopstenotaris.nl). Voor het overige kan een schenking vormvrije plaatsvinden. De notariële akte is niet verplicht en het kan zelfs mogelijk zonder een schriftelijk document, maar als het gaat om een schenking van enige omvang of om een schenking waaraan specifieke voorwaarden verbonden zijn dan blijft het raadzaam om dat in een notariële akte op te nemen.

Als u meer schenkt, dan bent u schenking’s belasting verschuldigd. Een schenking tot € 118.254,- wordt belast met 10%. Is de schenking nog hoger, dan wordt het meerdere belast met 20%. Voor kleinkinderen gelden andere (hogere) tarieven.

Arnold Petie, 31 januari 2013