Goede raad is gratis!

Bijdrage Zuidwijk en In de Kijkerd; januari/februari 2014 door Arnold Petie, sociaal raadsman voor Zuidwijk en Pendrecht.

Goede raad is gratis!

“Hoe lang mag de politie mij vasthouden voor onderzoek en verhoor?”

De heer G was in een fuik gelopen van de politie. Er werd preventief gefouilleerd in een aangewezen gebied bij het metrostation Slinge. De heer G vond het echter onzin, omdat hij zijn Metrokaartje keurig betaald had en er voor de rest ook niks mis was. Toen hij gewoon door wilde lopen werd hij door de politie staande gehouden. Door zijn onwillige houding en een beetje duwen en trekken besloot de politie hem aan te houden. De heer G werd meegenomen naar het bureau en voor korte tijd in een cel geplaatst. Na enige tijd ging de politie met hem in gesprek en tijdens het drinken van een kop koffie werd zijn identiteit vastgesteld; alsmede het feit dat hij geen zaken bij zich droeg die gezocht werden tijdens de preventief fouilleren actie (wapens & drugs), zodat hij “heengezonden”werd.

De zaak bleef de heer G echter bezighouden en hij stelde mij de vraag “hoe lang mag de politie mij vasthouden voor onderzoek en verhoor?”

Als de politie u aanhoudt, moeten zij een verdenking hebben van het plegen van een strafbaar feit of delict. De periode dat de politie u mag vasthouden is een wettelijke regels gebonden. Nadat u bent aangehouden mag de politie u maximaal 6:00 uur vasthouden voor onderzoek. Dit onderzoek kan bestaan uit verhoren, het afnemen van vingerafdrukken of het achterhalen van de identiteit. U bent niet verplicht om mee te werken aan de verhoren, u kunt u telkens beroepen op uw zwijgrecht. De afname van vingerafdrukken kan worden afgedwongen. De tijd tussen middernacht (0:00 uur) en 9:00 uur ‘s morgens wordt hierbij niet meegerekend. In deze nachtelijke uren mag er overigens wel door de politie verhoord worden. In totaal kwam de politie u dus maximaal 15 uren ophouden voor onderzoek. Deze 15 uren gaan overigens pas in op het moment dat u bent aangekomen op de plaats van het verhoor. De plaats waar u wordt aangehouden is bijna nooit de plaats waar u verhoord gaat worden. Vaak vind het verhoor plaats op het politiebureau. De reistijd wordt dus niet meegerekend. In de praktijk begint periode van 15 uren dus meestal te lopen op het moment dat u bent aangekomen op het politiebureau. Deze 15 uren kunnen nog met 6 uren verlengd worden als er voldaan is aan twee voorwaarden:
1. U heeft uw identiteit niet bekendgemaakt en
2. Voor het strafbare feit waarvan u verdacht wordt is geen voorlopige hechtenis mogelijk.
Dit betekent in het algemeen dat u niet verdacht wordt van een strafbaar feit waarop vier jaar of meer gevangenisstraf staat. Als aan beide voorwaarden voldaan is, kan de politie u in het uiterste geval dus maximaal 21 uren ophouden voor onderzoek.

“Zo”, was de conclusie van de heer G, “dat had dus nog lang kunnen duren……..”

Srr/ap/ Rotterdam, 29 jan 2014