Hartelijk afscheid van pater Bert

Er was zondag 6 januari een afscheidsdienst en receptie voor pater Bert van Tol in de Sint Bavokerk. Er was veel belangstelling en er vielen veel hartelijke woorden voor een geliefde pater.
Hij was maar 4 jaar verbonden aan de Sint Bavokekrk, maar heeft zich in die 4 jaar laten zien als een pater om van te houden. Er waren dan ook veel parochianen, maar ook mensen van buiten de kerk.

Zoals een vertegenwoordiging van Vitaal Pendrecht. Zij missen in Bert niet alleen een bestuurslid, maar ook een vriend van de wijk.