AFSCHEIDSVIERING VOOR PATER BERT VAN TOL

Op zondag 6 januari 2013, op het feest van Drie Koningen, biedt de Lourdesparochie een afscheidsviering aan pater Bert van Tol aan. In die viering zal hij, samen met pater Frans Wijnen voorgaan. Na afloop is er de mogelijkheid om persoonlijk afscheid van Bert van Tol te nemen.
In de parochiekerk van de Lourdesparochie de St. Bavokerk Aanvang: 10:00 uur, Slinge 775, 3086 EZ Rotterdam.
In het decembernummer van het parochieblad staat:

Zondag 11 november werd in de St. Bavo (parochiekerk van de
Lourdesparochie) bekend gemaakt dat pater Bert van Tol de communiteit van de paters Spiritijnen gaat verlaten. Vier
jaar geleden werd hij benoemd tot overste van de communiteit. Wij hebben hem leren kennen als een rustige en
aimabele man die (zonder veel aandacht te trekken) zich binnen de parochie inzette voor o.a. diaconie. Hij assisteerde het pastoraal team door in de vieringen voor te gaan en heeft menige uitvaart of doop begeleidt.

De komst en de benoeming van pater Frans Wijnen is slechts een indirecte oorzaak van zijn vertrek. Er is nog ruimte in de pastorie en er zeker behoefte aan een verdere versterking van de communiteit, echter de roep en noodzaak om elders zijn talenten te laten gelden was groter. Per 1 januari 2013 is pater Bert van Tol benoemd als overste van de communiteit in Eindhoven.
Natuurlijk willen wij hem niet zomaar laten gaan. Daarom bieden wij hem op 6 januari, op het feest van Drie Koningen, een afscheidsviering aan.
In deze viering zal hij, samen met pater Frans Wijnen voorgaan.
Na afloop van deze viering is de mogelijkheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen.

6 januari 2013

Afscheidsviering voor pater Bert van Tol
In de parochiekerk van de Lourdesparochie
De St. Bavo Aanvang: 10:00 uur
Slinge 775, 3086 EZ Rotterdam