Heisa om speelplekken

In de Tuin op het Zuiden worden 12 projecten gerealiseerd. Twee projecten zijn bestemd voor ouderen; Dinteloord en Burghsluissingel en de andere 10 zijn allemaal bestemd voor gezinnen met kinderen. Daarom is in de buitenruimte ook gedacht aan speelgelegenheid voor de kinderen. Het realiseren van die speelgelegenheid gaat niet overla van een leien dakje.
Zittende bewoners krijgen speeltoestellen voor de deur en vrezen allerlei vormen van overlast.
Op andere plekken, zoals in de Zierikzeebuurt krijgen kinderen na een lange periode van vragen de kans om zelf te beslissen over speeltoestellen in hun buurt.
Op weer andere plekken staan weliswaar speeltoestellen, maar is het onderhoud zwaar achtergebleven of zijn de toestellen niet afgestemd op de behoeften van de kinderen in die buurt.
Beheercoördinator, ilona Otter, en wijkcoördinator, Luz Kromhout, krijgen van diverse bewoners meldingen, die er niet om liegen.
Er overheen ligt een vorm van onmacht om als ouderen en kinderen in de buurt tot afstemming te komen. In sommige straten worden daar via de Opzoomergroep in de straat oplossingen bedacht. Bijvoorbeeld door het maken van onderlinge afspraken.
Maar niet iedere straat doet aan Opzoomeren.
In de Dinteloordstraat bijvoorbeeld is naast het 55-+ complex, waarvan de flats nu Dintel en Volkerak heten, ruimte ontstaan om zowel een speelplek als een groenstrook te realiseren. TOS is met de bewoners en de kinderen in de slag gegaan en op grond van dingen die TOS hoorde zijn de speelplek en de groenstrook van plaats gewisseld. Bovendien hebben de kinderen aangegeven welke toestellen hun voorkeur hadden en hoe ze eruit zouden moeten zien.

Leuke speelobjecten, maar toch ………..

Er zal nog veel gepraat moeten worden om dat allemaal goed te krijgen.

Portefeuillehouder, Alaattin Erdal, heeft zich voorgenomen zijn tanden er in te zetten. Hij heeft zich door de beheercoördinator laten informeren en ging woensdagavond op bezoek bij een van de bewoners die hem erover benaderd had. Waarover in het volgende bericht meer.