Alaattin Erdal is de laatste hoop van Brigit, Agnes en Rinus

Agnes en Rinus Meupelenberg begonnen hun wooncarrière in Pendrecht aan de Tiengemetensingel, maar wonen al 42 jaar aan het Fijnaartpad. Beiden zijn ze met hart en ziel aan de wijk verbonden. Hun kinderen zijn er opgegroeid, maar wonen nu op grote afstand. Vaak zeggen ze tegen hun ouders komt toch lekker dichtbij ons de buurt, want daar in Pendrecht komt het toch nooit meer goed. Agnes wil daar niet van horen. Zij is een zeer gewaardeerd lid van de diverse koren in haar kerk en kreeg vorige week nog van de Zonnebloem een blijk van waardering, omdat ze al 10 jaar vrijwilligerswerk doet voor deze vrijwilligersinstelling. Ook Rinus is bekend in de buurt en wordt door kinderen vaak aangesproken als opa en was veel in de weer met fietspomp en plakspullen. Helaas is Rinus ernstig ziek en ligt hij ook overdag veel in bed. Buurvrouw Brigit woont nog niet zo lang in de buurt, maar ook zei is gehecht geraakt aan haar buurt.
In de straat die haaks staat op het Fijnaartpad, de Wagenbergstraat, is het project De Vijvers gerealiseerd. Eengezinswoningen, huur, en er zijn bewoners komen wonen uit de sloopblokken van de Ossenissebuurt. Veelal kinderrijke gezinnen, niet direct een homogeen gezelschap en geen speelgelegenheid voor die kinderen. Het plan was om zoals ook op de andere plekken de ruimte tussen de nieuwbouw en de bestaande woningen aan het Fijnaartpad op te vullen met een speelplek een groenplek met banken om lekker buiten te zitten. Een hele nieuwe en andere situatie dan toen de portiekflats er nog stonden in de Wagenbergstraat en bewoners als Hatice Seyyar en Alexis Novratidis er nog woonden en je een goed contact met elkaar had. Agnes en Rinus waren vaak buiten en iedereen kende hen.
Dat is nu een heel ander verhaal.
De kinderen in De Vijvers gingen op zoek naar speelplekken en vonden die in de Halsterenstraat en voor de deur bij Agnes, Rinus en Brigit en op de plek ernaast. Dat ging niet altijd zachtzinnig. En in de bestaande buurt zijn de verhoudingen er in de loop der tijd ook niet beter op geworden. De zittende bewoners voelen zich bovendien niet goed geïnformeerd over wat er komt. Toen zij hoorden dat er een speelplek voor hun deur kwam in het kader van De Vijvers trokken ze meteen aan de bel. De uitvoering van de plannen werden opgeschort en TOS, opbouwwerk en jongerenwerk werd gevraagd met de bewoners in gesprek te gaan om met oplossingen te komen, waar iedereen zich in zou kunnen vinden.
Toen TOS in de herfstvakantie met een programma kwam om tot die afstemming te komen was de tegenstelling goed te zien. In een partytent zaten de bewoners van het Fijnaartpad en de kinderen uit de Wagenbergstraat en het duo Krijn en Trijn moesten alle zeilen bij zetten om hun programma af te werken. De ouders van de kinderen schoven om welke reden dan ook niet aan.
Geen constructieve opzet dus. Er zal met meer aandacht gekeken moeten worden naar het komen tot een vorm van nieuw draagvlak in de straat om er samen uit te komen.

De plannen zijn nu voor een tijdje in de koelkast en er wordt gezocht naar vormen om tot verbetering van de contacten in de straat te komen en tot een door de straat gedragen idee voor de invulling van de verschillende plekken.
Alaattin Erdal hoorde woensdagmiddag Agnes, Rinus en Brigit aan en beloofde hen in het overleg dat hij heeft met Woonstad Rotterdam en Vestia voor de vernieuwing van Pendrecht en Zuidwijk extra aandacht te vragen voor een betere afstemming van de plannen met de zittende bewoners.
Agnes heeft nu haar hoop gevestigd op de portefeuillehouder en hij reken er intussen op dat de mensen die al langer in de buurt wonen zich op een constructieve manier op blijven stellen. Met die hoop moet gewerkt kunnen worden, want volgens de opbouwwerker wonen er in de Wagenbergstraat allerlei bewoners, die hun sporen in de Ossenissebuurt verdiend hebben met Opzoomeren of andere activiteiten en die zullen elkaar best kunnen vinden om er iets moois van te maken in de straat.

Wordt vervolgd.