Helden spreken Marja de Bruyn toe

In het afscheid van Marja was er een speciale plek voor de helden uit de wijk. Zij begonnen dan ook met hun ‘boodschappen’ aan de vertrekkende betuurder van Woonstad.
De Pendrecht Universiteit werd ingeleid door Bien Hofman. Zij schetste waar het in de universiteit om ging. Dennis Lausberg, de ceremoniemeester gaf vervolgens de eerste held het woord.

Dat was Elly Pesik, die de held was van het tuinenproject. Elly voegde Marja de Bruyn een paar ‘groene’ woorden toe en gaf haar een cadeau met allerlei dingetjes erop en eraan om in de tuin te zetten.

de volgende was Joke Spijkers, die nog helemaal in de stijl van het Sinterklaasgedicht haar rijm oplas:

‘Ik heb u niet zo goed gekend
Weet wel dat u bestuurster van Woonstad bent
Ik doe nu een aantal werkzaamheden bij Bien
dan heb ik u vast weleens gezien
In oktober 2009 was mijn heldendaad
Kinderen helpen bij het oversteken van de straat
Maar nu bij Vitaal Pendrecht gaan we verder in de strijd
Waaronder het behoud van de Pendrecht Universiteit’

Rake woorden en een leuk cadeau zorgden voor een hartelijk applaus.

Daarna deed Harry Kock het woord.

Hij is de voorzitter van de heldengroep en hij wil het idee achter de campagne Pendrecht is Goed Bezig levend houden.

Hij is ook voorzitter van Vitaal Pendrecht en bovendien nachtburgemeester. Hij sprak zijn dank uit voor al het werk dat Marja voor onder andere Pendrecht gedaan had en wenste haar veel geluk op haar verdere levenspad.