Help! een burgerinitiatief

Onder die titel vindt er dinsdag 17 april een college plaats van de Pendrecht Universiteit. Het college wordt geleid door Gerard Smulders en als professor treden een reeks van bewoners op. Zij lazen de concept-text van het boek “Help! een burgerinitiatief”. Ambtenaren volgden een leertraject en schreven dat boek. Tijdens het college ontvangt Henk van der Pols, Pendrechtenaar en ex-wethouder van Rotterdam het eerste exemplaar.
Het college vindt plaats in de ruimte van het complex Schouwen Duiveland aan de Zierikzeestraat.

Het leertraject leverde een groot aantal leerpunten op. En spreekt van de derde generatie burgerparticipatie. Bewoners uit Pendrecht zullen dinsdagavond laten blijken of de ambtenaren geslaagd zijn in hun poging een stap vooruit te zetten op weg naar het faciliteren van bewonersinititieven.

Wilt u het college bijwonen neem dan even contact op met Bien Hofman op haar telefoonnummer 06 12 444 013.