Het cadeau voor Jan van Dijk

Op het orgel van de Open Hofkerk gaf Jacques van Oortmerssen een concert dat menig luisteraar ontroerde. Niet in de laatste plaats de jubilaris Jan van Dijk, die het concert cadeau kreeg van de Protestantse gemeente van Pendrecht.

Van Oortmerssen speelde:

Psalm 23 naar J.P. Sweelinck
Praeludium G dur BWV 568 en Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 à2 Clav. et pedale en Fuge d moll BWV 539 van J.S. Bach
Ein Orgel Stück für eine Uhr KV 608 (transcr. J. van Oortmerssen van W.A. Mozart
Sonata da Chiesa van H. Andriessen
Psalm 72, Psalm 77, Die Sünden sind vergeben en Improvisation van J. van Oortmerssen.

Bij het Praeludium stopte de organist en zei: “Hij luistert niet meer zo goed naar mij” en verwijderde geholpen door een aantal anderen, waaronder Jan van Dijk om het euvel te verhelpen. Jacques van Oortmerssen kent overigens het orgel als geen ander. Zijn vader liet het bouwen in de kerk. Zijn zoon zat op het Rotterdams conservatorium en oefende veel op het orgel in de Open Hofkerk.

Veel mensen bedankten na afloop de organist voor het indrukwekkende concert.