Het fietspad langs de Slinge is maar voor één richting

Iedereen die wel eens over het fietspad aan de zuidkant van de Slinge heeft gereden kent het verschijnsel: fietsers die tegen de richting in rijden. Vooral bij de kruisingen levert dat gevaarlijke situaties op, bovendien is het vrij smalle fietspad nou niet echt geschikt om in beide richtingen te worden bereden.

Maar mag dat tegen het verkeer in rijden op dat fietspad nou eigenlijk wel? Daarover waren de meningen verdeeld en dagburgemeester Mario Bosch besloot om bij zijn buurtagent te rade te gaan. Han Adema reageerde heel snel en liet weten dat de spookfietsers volgens de letter van de wet (het Wegenverkeersreglement) niet in overtreding zijn. Toch kondigde de deelgemeente eerder dit jaar aan om aan deze ongewenste situatie een einde te maken door het plaatsen van verbodsborden die het inrijden in westelijke richting verbieden.

Deze verbodsborden zijn onlangs bij iedere kruising geplaatst zodat het voor iedereen duidelijk is dat het fietspad alléén in oostelijke richting mag worden bereden. Bij overtreding kan er nu bekeurd worden maar het belangrijkste is dat de verkeersveiligheid op de drukke Slinge toeneemt.