Het mysterie van de kabelnethuisjes is opgelost

Wie regelmatig de weblog van dagburgemeester Mario Bosch leest kan het hele verhaal terugvinden. Zijn eerste waarneming dateert van 28 mei. Toen hij na een bezoek aan het tuinfeest bij Elly Pesik richting huis liep zag hij op de hoek Slinge / Melissantstraat een knalgeel kabelnethuisje. Die huisjes zijn normaal donkergroen (een enkele grijs) dus dit exemplaar viel duidelijk in het oog. Wat zou hiervan de bedoeling zijn?

Zijn verbazing werd de volgende dag nog groter toen hij zijn wekelijkse wijkronde ging maken. Op meer plaatsen in de wijk stonden de van kleur veranderde huisjes maar de klapper was de ontdekking dat er ook blauwe kabelnethuisjes waren. Uiteindelijk waren er in totaal 9 huisjes van kleur veranderd, 5 gele en 4 blauwe. De blauwe huisjes zaten op dat moment overigens beter in de verf dan de gele; bij deze laatste was het oorspronkelijke donkergroen nog duidelijk te zien.

Toen gebeurde er een paar dagen niets, behalve dat de gele huisjes een tweede keer zijn geschilderd en daardoor echt geel zijn geworden.

Op 2 juni zijn de blauwe huisjes voorzien van witte letters met de tekst Pendrecht is goed bezig. Daarna was er weer een pauze en vandaag kregen de gele huisjes dezelfde tekst, in rode letters.

De 9 gekleurde huisjes staan verspreid door de hele wijk. Wie Mario’s weblog uitpluist kan daar vinden waar de huisjes staan maar het is natuurlijk interessanter om ze zelf op te zoeken.

Op de bovenste rij foto’s staan een blauw en een geel kabelnethuisjes nadat de tekst is aangebracht. Op de middelste rij staan twee huisjes in de oorspronkelijke kleur. Op de onderste rij staan de twee kleuren huisjes nog zonder tekst.