Het nieuwe logo

Dukker gaf de sterke kanten van de wijk weer. En deed een reeks van aanbevelingen om in de voorlichting en de nieuwsvoorziening nog meer de kwaliteiten van de wijk te onderstrepen. Groenvoorzieningen, het kleurrijke van de wijk en het open karakter zijn van die punten.
Hij vond dat die in het logo, dat ook al aangebracht is op Plein 1953 nummer 65 goed tot uitdrukking kwamen.
Een van de aanbevelingen van hem waren om bewoners in fimpjes, die via de website in streaming video zichtbaar worden, over hun wijk aan het woord te laten. Het ligt ook in de bedoeling om de site van Vitaal Pendrecht uit te breiden en de verschillende organisaties die actief zijn in Pendrecht Zet Door en Vitaal Pendrecht een eigen plek op de site te geven.