Het Open Hofkoor kan natuurlijk niet ontbreken bij het kerstconcert op 23 december 2007

Het Open Hofkoor kan natuurlijk niet ontbreken bij een kerstconcert met samenzang in de kerk, waar het koor naar vernoemt is.
Het Open Hofkoor is ruim 40 jaar geleden opgericht.
Het verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten en geeft jaarlijks een concert. Het laatste concert vond plaats op 25 maart 2007 met de Marcus Passie van Addie de Jong. Er zijn ca.
50 leden die iedere woensdagavond in de ontmoetingshal van de Open Hofkerk enthousiast repeteren o.l.v. dirigent Jan van Dijk.