Hoe is het met de pelgrim?

In de etalage van het Pendrecht Museum is een pad aangelegd. Het lijkt op het pad naar Santiago de Compostela. De pelgrim op zoek naar de Ziel van Pendrecht wordt ermee uitgebeeld. Hoe ver is Tjark?
Tjark Jansen is op zoek naar de Ziel van Pendrecht. Hij kreeg een knapzak mee en wandelt gestaag door de maand maart. Niet echt, want de ouderling van de Volle Evangelie Gemeente ‘Het Zout der Aarde’ heeft meer te doen.
Hij wordt bijgestaan door vele anderen.
Sedat Atacan was de eerste, die zijn ‘last’ overnam. Hij bracht de knapzak, staf en jakobsschelp naar de Sint Bavokerk. Vandaar nam Elly Pesik de attributen mee naar het Vrouwenhuis Vitale Wereldvrouwen. Francisca van der Klooster droeg de spullen naar de avond over theosofie en humanisme. Bien Hofman kwam ermee naar de Open Hofkerk en het vrouwenfeest van de African United Women. En Tjark droeg de attributen zelf tot voor de preekstoel van de Christus Triomfatorkerk. En daar is het blijven staan, want woensdagavond 16 maart is er een optreden van drie dames uit het Pendrecht Theater met hun Pendrecht Monoloog ‘Alleen de Bomen zijn nog van Toen’.

Het is allemaal te volgen ion miniatuur in de etalage van het Pendrecht Museum.

Gerda van Gameren maakte een mini Tjark Jansen. Claudette de Agua Rosada stippelde het pad uit en plakte de haltes netjes op cocktailprikkertjes. Bahrija Huskic en Roan maakten met Carara steenslag en Ardennen grind het pad af.

In de etalage is te zien waar de zoektocht naar de Ziel van Pendrecht uithangt.