Humanisme en Theosofie in het Pendrecht Museum

Elly Pesik maakte er een kort verslag van.

Woensdag 9 maart stonden humanisme en theosofie op de agenda van de pelgrim, die op zoek is naar de Ziel van Pendrecht.
Tjark Jansen staat model voor die pelgrim.
Hij is de held van de maand maart in het kader van de campagne Pendrecht is Goed Bezig. Op donderdag 24 februari kreeg hij spullen mee om een succes te maken van zijn pelgrimstocht.
Hij ging op zoek naar de Ziel van Pendrecht. Geen gemakkelijke opgave. Hij hoefde overigens niet alleen op pad. Er zijn minstens 17 bijeenkomsten langs allerlei groepen met een bepaalde levensbeschouwing en in iedere bijeenkomst neemt een volgende pelgrim de staf, knapzak en Sint Jacobsschelp van Tjark over. Op de slotdag zondag 27 maart wordt de tocht afgesloten en zal Tjark zijn spulletjes terugkrijgen met een verhaal ove4r de Ziel van Pendrecht.
9 maart kwam Francisca ven der Klooster met de knapzak binnen. Zij had de spullen overhandigd gekregen van Elly Pesik, die op haar beurt weer in de Sint Bavokerk was toen daar de pelgrimsattributen werden overgedragen.
Deze avond stond in een heel ander teken.

Clasien Kramer is humanist en Willem van Raay is theosoof.

Op de avond van 9 maart werd Humanisme (door Clasien Kramer) en Theosofie (door Willem van Raay) behandeld in het Pendrecht Museum. De avond paste uitstekend in de zoektocht van Tjark Jansen, de held van de maand maart in de campagne Pendrecht is Goed Bezig.

Elly Pesik schreef erover:
‘Het was herkenbaar en interessant te ervaren dat hun levensbeschouwing ook de mijne is, en ik heb een pluspunt meer: dat is mijn vriend Jezus door wie ik God de Vader en de Heilige Geest leer kennen’, aldus Elly Pesik.
* Clasien vertelde dat ze het Humanisme van haar vader heeft meegekregen. Ze leerde dat ieder mens waardevol is en altijd als goed mens geboren wordt. Als de mens slecht wordt, komt dit door slechte keuzes en door slechte omstandigheden.
Het humanisme zegt: niet oordelen, tolerant zijn naar iedereen, ieder mens heeft zijn eigen verantwoording.
Erasmus is één van de mensen waarmee het humanisme begon. Hij was een religieus humanist. Een stroming waarmee Clasien eigenlijk niet zoveel heeft. Haar vader en het socialisme hebben veel meer betekenis voor haar. Clasien is verloskundige geweest en werd daarna sociaal werker bij de woningstichting OWG. Zij werkte en woont nu 55 jaar gelukkig in Pendrecht. Ze is nu weduwe. Ze heeft 4 pleegkinderen, die ze echt haar als eigen kinderen ervaart en ook de kinderen zagen hen als hun ouders.
* Wim liet zijn presentatie via powerpoint zien en er was ook een map met informatie over Theosofie dat Goddelijke wijsheid betekent.
Theosofie is dus wetenschap en wetenschap, die op zoek is naar waarheid, naar logica, en naar evenwicht in een wereld die constant in beweging is, in onrust is. En daar zoekt de theosofie in naar oorzaak en gevolg.
Het brein kan het normale denkvermogen doorbreken.
Mensen zullen er altijd zijn. Er is volgens de theosofie sprake van reïncarnatie. En de theosofie maakt gebruik van het principe van broederschap.
De rode draad is de overeenkomst in de 5 wereldgodsdiensten: hindoeïsme, boeddhisme, judaïsme, christendom en islam. In die godsdiensten zit allemaal: broederschap, mededogen, je vijanden liefhebben, veroordeel niet de mens maar zijn daden, wie zaait zal oogsten. En het lichaam is het omhulsel van de ziel, het innerlijke is de levenskracht, de zielenkracht, de energie. En alles is cyclisch.
Helena Petrovna Blavatsky is de medestichtster en voorvechtster van de theosofische leer: de geheime leer, de esoterische wijsbegeerte. Dat is de kennis over het voertuig van de ziel.
Willem van Raay woont al een aantal jaren (7) gelukkig in Pendrecht en houdt de wijk in de gaten op schoon, heel en veilig. Hij spreekt vanuit zijn overtuiging bewoners aan op hun fout gedrag en boekt daarmee veel successen.
Clasien droeg ook een gedicht voor. Het werd gedupliceerd in het rood. Rood is voor haar als socialiste ook een belangrijke kleur. Het gedicht komt ook nog in deze nieuwsrubriek.”

Geen eenvoudige avond, maar wel zeer leerzaam.