Het gedicht van Clasien

Op woensdag 9 maart spraken Wim van Raay en Clasien Kramer over hun levensbeschouwing. Theosofie en humanisme en Clasien droeg er ook een gedicht bij voor.