Inspreken en discussie over het Zorghotel in de deelraad

Agnes Morene had een zeer doorwrocht en uitgebreid verhaal over het Zorghotel, dat bij agendapunt 6 van de deelraadsvergadering van 7 februari 2011 behandeld zou worden.
Agnes kreeg overigens veel lof van iedereen. Zij praat als een portefeuillehouder. Ze was dan ook zeer gewaardeerd lid van de deelraad Charlois in de vorige periode. Er waren geen mensen uit de wijk om haar verhaal meer luister bij te zetten. Misschien hebben die de hoop op de verschillende politici in de deelraad al lang opgegeven. Agnes niet trouwens, maar haar kritiek liegt er niet om.
Ze had in korte tijd wel 200 handtekeningen verzameld en overhandigde die aan de voorzitter van de raad, Ed Goverde.
Er hadden wel een drietal bewoners een bezoek gebracht aan deelgemeentekantoor om de wijzigingen in het bestemmingsplan te bekijken.
Eén van hen wond zich op over het feit dat er geen andere bewoners waren op die inspraakbijeenkomst. Wanneer dat was? Dat ontgaat de meeste mensen ten enenmale, maar je kan ook niet alles volgen van de club verslaafden aan de vergadercultuur. Eén van de deelraadsleden rekende voor hoeveel verslaafden er in Charlois wonen. Volgens hem zijn dat er 6.000. Zouden daar ook de deelraadsleden zelf toe behoren en is er een verslaving aan vergaderen? Wie zal het zeggen. In de kleine zaal van Theater Zuidplein is wel duidelijk dat vele Charloisers, dei verslaving niet hebben.
De PvdA, SP, CDA en CU/SGP bleken voorstander te zijn van de bestemmingswijziging en dat de Boumanstichting 114 van de 204 bedden de komende 4 jaar voor haar rekening neemt. De voorziening komt van de Constantijnsstraat bij het IJsselland Ziekenhuis. In 2014 gaan ze weer terug naar Capelle.
Groen Links wist het voor de korte rookpauze nog niet en in de rookpauze vond de schrijver van dit stukje het ook wel welletjes. D66 en Leefbaar stelden kritische vragen, dus die hebben waarschijnlijk tegen uiteindelijk tegen gestemd.
En verder, ja ze praten wat af en bedrijven de bekende politieke spelletjes. Ronald Tol rijdt mensen in de taxi naar zowel de Constantijnstraat en naar het Zorghotel. Hij vindt het geen goed idee dat een dergelijke voorziening dichtbij een woonwijk als Pendrecht zit en vreest incidenten. Hij had de kaart van de spreiding van voorziening bij de hand en constateerde dat Charlois en vooral Oud Charlois en Pendrecht wel erg donker rood gekleurd waren. De noordrand van Rotterdam is helemaal groen. Hasan Eker (PvdA) werkt in de gezondheidszorg. Michel de Baan, de portefeuillehouder was werkzaam in de zorg. Zij onderstreepten vooral over de noodzaak van zo’n klinische voorziening en dat de verslaafde ouderen uit Charlois nu dus dichtbij huis naar hun behandeling kunnen.
Incidenten verwachten zij niet.
D66. GroenLinks en Leefbaar dus wel en zeiden net als Agnes dat Pendrecht dit er niet bij kan hebben.
Er werd natuurlijk ook van alles gezegd of dit nou wel of niet effect zou hebben op Pendrecht. Het Zorghotel ligt buiten de wijk en heeft een andere postcode. Het bedrijventerrein heeft er misschien meer mee te maken en waarom zij wel en bewoners niet op tijd geïnformeerd waren.
Etc. etc.