Jaarvergadering van de Zuiderparkflat in de Open Hofkerk

Voorzitter Vlaardingenbroek wachtte geduldig af tot de andere bestuursleden klaar waren met iedereen voorzien van koffie of thee met daarbij een tompouce. Vorige jaren kon je verrast worden op een oliebol. Dan ging een aantal leden nog even extra oliebollen bakken. Want wat maakt het uit? Zo’n lekkernij hoeft toch niet alleen op Oud & Nieuw en de tijd daarvoor. Die smaakt na de jaarwisseling ook best.

Dit keer waren er dus tompouces ingeslagen en er werd gezorgd dat er geen enkel lid van de huurderscommissie overgeslagen werd.

Eenmaal klaar, opende de voorzitter de vergadering. Hij vroeg of er ook nieuwe bewoners aanwezig waren. Dat bleek niet het geval.

Traditiegetrouw werden de bewoners die de commissie ontvallen waren opgesomd. Het afgelopen jaar waren dat er 6. De voorzitter noemde hun namen en de leeftijd van de jongste en de oudste. Het ging om mevrouw Bekker, meneer De Vries van 61 jaar, meneer Van ‘t Hof, mevrouw De Roo, dei 101 jaar werd, mevrouw Spanjersberg en mevrouw Platteschorre. Hij vroeg vervolgens of iedereen, die daartoe in staat was op wilde staan en een moment aan deze 6 bewoner terug wilde denken. Daarmee de familie een hart onder de riem stekend.

Zij volgende punt betrof een aan tal huishoudelijke zaken om de onderlinge contacten scherp te houden.

Hij kondigde aan dat 26 januari de dames Scheepbouwer en Kooijman de contributie zouden komen innen. Die contributie aan de commissie bedraagt € 7,50

Er bleken geen vragen over het verslag. Secretaris, Coby Scheepbouwer, had het haar werk goed gedaan. Ze had overigens zelf wel een correctie, maar dat bleek niet echt te storen.

In het financiële verslag bleek een bedrag opgenomen te zijn voor de recreatieruimte. Die ruimte zou op het terrein achter de flat komen, maar werd in de loop van 2011 geschrapt, vanwege de kosten. Voorzitter Vlaardingebroek sprak nog van een bedrag in guldens. 5000 gulden, maar uit het verslag bleek dat het toch om euro’s ging. Het bedrag zal terug moeten naar Woonstad Rotterdam.
Dat de penningmeester ook goed werk gedaan had bleek uit het verslag van de kascommissie door Mw. Harms. Zij prees de penningmeester dat het allemaal zo netjes bijgehouden was en alles keurig in orde bevonden door de commissie. Mevrouw Van Vuuren en mevrouw Harms zullen het komend jaar opnieuw de kascontrole doen.

De woningen die leeggekomen waren werden stuk voor stuk opgenoemd en de nieuwe namen werden geverifieerd onder het agendapunt: zij die gingen en kwamen!

Een punt dat ook ieder jaar terugkomt is de glazenwasser. Het glazenwassersbakje bleek inmiddels gemaakt te zijn, maar Bindiya Bhoekhan, de nieuwe contactpersoon van de commissie bij Woonstad Rotterdam had doorgegeven dat de glazenwasser, die ook nieuw is, nog instructies moet krijgen hoe ie werkt.

“Ja wat doe je er aan?”, was de laconiek reactie van het bestuur. De corporatie blijkt de zaken wat meer te willen formaliseren. “Shanalis Martina mailen gaat niet meer”, aldus Coby Scheepbouwer, “wij moet nu ook Woonstad bellen via het bekende telefoonnummer.”

Verder bleek er een camera geplaatst te zijn in de oude hal. Het bestuur had graag ook in de nieuwe hal een camera gehad. “Maar als de Zuiderparkflat aan de beurt is, is alles op!”, was de grappig bedoelde conclusie van de voorzitter.

Hij toonde zijn gevoel voor humor ook met een volgend punt. Dat bleek het hengelen van post uit de brievenbussen te zijn. Dat gebeurde om te achterhalen wat de bankrekeningnummers en namen zijn. “Ja die jongens moeten ook leven!”, zei hij.

In de pauze van een half uur werden de bewoners in de gelegenheid gesteld hun vragen op schrift te stellen en die werden na de pauze stuk voor stuk beantwoord. In de pauze was er een drankje voor iedereen. “Dat hebben jullie wel verdiend!”, aldus de voorzitter. Op die manier houd je de samenhang onder de bewoners en dat wordt met zo’n bijeenkomst weer voor een jaar gewaarborgd.