Jaarvergadering VvE Zuiderkroon

Ieder andere maandagavond is Restaurant Zuiderkroon gesloten. Maandagavond 29 oktober was dat anders. De Vereniging van Eigenaren van de Zuiderkroon had zijn jaarvergadering.
Om precies 19:30 uur opende de voorzitter de vergadering.

Der beamer snorde.

Er lag een keurige agenda op tafel met in de bovenhoek een kleurenfoto van de ‘lage’ Zuiderkroonflat.

Dat is de flat van de kopers. Niet alle woningen worden bezet door kopers. Er zijn een paar huurders onder hen.

Misschien was dat de reden dat Rachida van Havensteder ook aanwezig was.

Er lagen een aantal ‘zware’ punten. Samen moeten de kopers immers zorgen voor het onderhoud aan het pand. Daar moet een doortimmerd plan voor liggen.

En samen moeten ze vinger aan de pols houden of daar ook goed de hand aan gehouden wordt.

Dat gebeurt dan ook rond dit gebouw.

Het bestuur weet van wanten en er is kennis genoeg onder de leden.

De andere VvE’s in de wijk kunnen veel van hen leren.

Het gaat bij de vereniging overigens niet alleen over ‘zware’ onderwerpen. Aan de onderlinge contacten wordt ook gedacht. De voorzitter begon er meteen mee. Eén van de bestuursleden was verhinderd. De afgelopen nacht was hij druk geweest met de gezondheidsituatie van zijn vrouw. Er werd instemmend geknikt. De overige aanwezigen wisten waarover hij sprak.