Jack Huys, voorzitter BOP, overleden

“Jack je bent niet meer bij ons. We zijn verdrietig je te moeten missen”, zo luiden de eerste zinnen van het overlijdensbericht van Jack Huys. Wat de familie voelt, voelt de bewonersorganisatie ook. Jack Huys vertegenwoordigde deze organisatie op vele fronten. Zoals op de foto tijdens het wijkbezoek van de commissie wijkzaken van de deelgemeente op 15 november 2001. Zelfs op zijn ziekbed hield hij zich nog bezig met de belangen van de bewoners van Pendrecht. Vooral de toekomst van de wijk ging hem na aan het hart. Als er over Pendrecht Zuid gesproken werd, was Jack erbij en stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij beschikte over een enorme kennis over allerlei onderwerpen betrekking hebbende op het huurdersbelang en zat in overleggroepen van het hele directe huurdersbelang in zijn eigen wooncomplex tot op het centrale overleg van huurders van de Nieuwe Unie toe. Geen wonder dat er te weinig zitplaatsen bleken bij de afscheidsdienst. Jack had veel bewonderaars in de wijk Pendrecht.