VERKIEZINGSDEBAT VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Ook mensen met een verstandelijke beperking zijn geïnteresseerd in de politiek. Maar de grote hamvraag “Op wie ga ik stemmen” wordt zelden adequaat beantwoord. Voor velen zijn de partijprogramma’s onleesbaar en verlopen debatten en vraaggesprekken op televisie in een te hoog tempo. Initiatiefnemer Jessica van Oeveren, creatief therapeut en op de foto met Janine Pieter, van de PameijerKeerkring heeft de aanzet gegeven tot het organiseren van een verkiezingsdebat dat een rustig denk- en spreektempo heeft.
Zij vindt het belangrijk, dat mensen met een verstandelijke beperking hun zelfbeschikkingsrecht gebruiken. Daar hoort het stemrecht zeker bij.
Op dagcentrum Kreileroord van St. PameijerKeerkring, Kreileroord 222 te Rotterdam, zullen lokale politici – Ram Soekhlal (PvdA), Frans Jozef van der Heiden (CDA), Mea van Ravestein (D’66) en Ineke Palm (SP) – in duidelijke taal en in een rustig tempo debatteren met elkaar én het publiek o.l.v. Peter van Loon, die als orthopedagoog werkzaam is bij St. PameijerKeerkring. Het debat vindt plaats op 20 januari van 13.30 tot 15.00 uur.
Het debat wordt georganiseerd in samenwerking met St. Democratisch Steunpunt Rotterdam.
Voor meer informatie kunt u op woensdagmiddagen tussen 13.00- 16.00 uur contact opnemen met Jessica van Oeveren via tel. 010-4794110.