Jan houdt Plein 1953 goed in de gaten

Hij vindt dat de roteb goed werk heeft verricht met het aanbrengen van een aantal sneeuwvrije voetgangerspaden op Plein 1953. Hij vroeg of er foto’s van gemaakt konden worden, zodat hij de mensen die werken bij de roteb een beeld zou kunnen geven van hoe fraai dat eruit ziet.

“Misschien doe ik hen daar een plezier mee”, aldus Jan.

Vanaf de bovenste galerij van de Karel de Stouteflat gaf dat bijgaande aanblik en Jan heeft een paar foto’s mee. Hij zal de medewerkers van de roteb vast ook vertellen hoe ze het nog beter kunnen doen. Want zo is Jan. Hij mag ook graag een beetje plagen.

Hij wist trouwens te vertellen dat het aanbrengen van de paden tussen de ALDI en Korpersteijn door iemand particulier zijn gemaakt. Hij heeft hem bezig gezien zittend op een rollator met schep en bezem.

Jan is dus niet de enige die de boel een beetje op orde houdt. En dat is ook nodig want er valt zo weer verse sneeuw bij.