Jonge dieren in de wijk

Het is lente en overal in de wijk zijn weer jonge dieren te zien.
In de Kamperlandsingel zwemt de familie Zwaan rond met pa, ma en zes jonkies. In verschillende singels in de wijk zwemmen jonge meerkoetenfamilies rond. Bij het Havenspoorpad zit een familie nijlganzen.

Andere jonge vogels zoals merels, spreeuwen, kauwen en kraaien zitten wel eens op de grond, bijvoorbeeld onder een boom. Wat moet je dan doen?

*Als het vogeltje al veren heeft, is het een nestverlater. Dreigt er geen gevaar (zoals katten), laat hem dan zitten. Het is normaal dat nestverlaters soms een paar dagen op de grond zitten. Kijk even of het nest er nog is en de ouders ook. De ouders zullen hem blijven voeren. Dreigt er wel gevaar, zet hem dan onder een heg, in een dakgoot of in een hanging basket.

*Heeft het vogeltje nog geen veren? Dan is het een nestjong. Kijk dan of de ouders nog op het nest zitten en zet het jong er weer in. Is er geen nest te vinden, bel dan de Vogelklas via 010-485 7847 of de meldkamer van Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid (0900) 112 0000.