Jongeren lanceren idee op CityLab010: een Wijkwoonkamer

CityLab010 is er voor dromers, denkers en doeners met vernieuwende en maatschappelijk relevante plannen waar de stad Rotterdam beter van wordt. In 2015 is er 3,35 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over negen verschillende thema’s: veiligheid, buitenruimte, economie, werkgelegenheid, duurzaamheid en mobiliteit, kansrijke wijken, onderwijs, cultuur, sport.

Iedereen kan meedoen aan dit initiatief van de gemeente. Op de website maak je je plan bekend en zoek je samenwerking met andere partijen op. Op hun beurt kunnen anderen zich ook bij jouw plan aansluiten. Via het CityLab010-platform kun je hulp krijgen om je idee tot een volwaardig plan te ontwikkelen en om een financiële bijdrage aan te vragen.

Ook onze wijk doet mee met een plan voor een Wijkwoonkamer in Pendrecht, afkomstig van Yassin, Youssef en Moustafa, de drie jongeren van Buurtvrij. Buurtvrij staat voor ‘vrij zijn in je eigen wijk’ waarbij bewoners uit hun isolement en eenzaamheid stappen en elkaar opzoeken bij de jongeren van Buurtvrij.

Hun plan luidt als volgt:

Wie zijn wij?
Buurtvrij bestaat momenteel uit drie jongeren: Yassin, Youssef en Moustafa, allen opgegroeid in de wijk Pendrecht. In onze jeugdjaren hebben wij vrijwel alle straten in Pendrecht bewandeld. Wij hebben hierdoor kennis kunnen maken met diverse buurtbewoners (jong en oud).

Wat willen wij doen?
Wij willen een bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk Pendrecht. Daarnaast wil Buurtvrij de jeugd uit Pendrecht in positieve zin beïnvloeden. Ook willen wij de jongeren in contact brengen met de oudere bewoners uit de wijk.

Waarom willen wij dit doen?
Buurtvrij heeft in de afgelopen jaren kunnen zien dat er diverse problematieken zijn in Pendrecht. De jeugd is op een relatief vroege leeftijd betrokken bij overlastgevende en criminele incidenten. Dit creëert een onveilig gevoel bij de buurtbewoners en winkeliers. Hierdoor ontstaat er een kloof tussen jongeren en oudere bewoners in Pendrecht. De jongeren van Buurtvrij kunnen makkelijk contact leggen met zowel jong en oud. Buurtvrij is daarom in staat om in samenwerking met de partners in de wijk diverse problematieken aan te pakken.

Hoe willen wij dit doen?
Buurtvrij wil door middel van een Wijkwoonkamer een centrale plek realiseren voor alle bewoners uit de wijk Pendrecht. Daarbij wordt er in samenwerking met diverse partijen/partners een programma ontwikkeld met activiteiten en thema-avonden voor jonge en oudere bewoners. Dit programma wordt afgestemd op de problematieken en interesses van de bewoners uit Pendrecht.

Wie zijn onze partners?
*JOZ (Jongerenwerk op Zuid): biedt ondersteuning aan Buurtvrij in het organisatieproces
*TOS (Thuis op straat): ondersteunt door middel van faciliteiten en activiteiten
*DOCK: jongerencoaching, begeleiding en verzorgt trainingen
*Aafje: zorgt voor het contact met ouderen
*Vitaal Pendrecht: in samenwerking activiteiten en thema-avonden organiseren
*Marokkaanse jongerencoach: zorgt voor het contact met ouders van de jeugd uit Pendrecht

Wat heeft Buurtvrij tot nu toe (in 2015) georganiseerd?
De jongeren van Buurtvrij zijn allereerst gestart met het organiseren van een zaalvoetbaltoernooi voor jongeren en organisaties uit de wijk. Vervolgens is een introductieavond georganiseerd om hun ideeën te delen en te bespreken met bewoners, diverse partijen en de gemeente Rotterdam. Ook heeft Buurtvrij ondersteuning geboden aan de activiteiten: Pendrecht Cup, schoonmaakactie en de fietstocht Pendrecht Fietst Zich Fit. Tot slot heeft Buurtvrij de afgelopen zomer een prachtig Suikerfeest georganiseerd op Plein 1953 in samenwerking met de bovenstaande partners.

Voorbeelden van activiteiten en thema-avonden
*Jongeren koken voor/samen met ouderen in de wijk
*Dialoog tussen jong en oud
*Spreekuren voor bewoners waarbij gekeken wordt naar hulpvragen
*Jongeren helpen ouderen met boodschappen of andere diensten (andersom ook)
*Thema-avonden: radicalisering, criminaliteit, softdrugs, alcohol gebruik, gokken
*Jong en oud samen sporten
*Huiswerkbegeleiding, sollicitatietrainingen, informatieavonden over studiemogelijkheden, etc.

Waarom goed voor Rotterdam?
Bewoners treden met elkaar in contact. Zij leren elkaar kennen en creëren meer begrip voor elkaar. Jongeren en ouderen leven vaak op een afstand van elkaar. Jongeren voelen zich niet begrepen en geaccepteerd in de maatschappij en ouderen voelen zich eenzaam en onveilig. Door met elkaar in contact te treden, zorgen we samen voor een veilige wijk. Daarnaast kunnen bewoners op elkaar een beroep doen als zij ergens hulp bij nodig hebben.

Waarom vernieuwend?
Buurtvrij zorgt voor een unieke samenwerking tussen jongeren, ouderen, vrijwilligers en professionals waarbij iedereen één gemeenschappelijk doel heeft: leefbaarheid en veiligheid in de wijk Pendrecht.