Kiddoozz noodvoorziening net voor de bui binnen

Het was bijna niet meer weg te denken. Het tijdelijke gebouw van ‘t Koningsnestje, later Kiddoozz op de hoek van de Slinge secondair en de Melissantstraat.

Er werd al een keer de suggestie gedaan om dat gebouw als buurthuis te gaan benutten.

Onder een dreigende hemel werden de units opgehesen en op een truck gezet.

‘s Avonds restte er niks meer van de noodvoorziening.

Het ligt in de bedoeling om op die plek te zijnertijd woon/werkwoningen zoals er ter hoogte van de Middelharnisstraat staan te bouwen. Maar dat wordt ook wachten op een betere economische ‘weersgesteldheid’.