Kinderdagverblijf van Zout der Aarde bijna klaar

Het is nog niet helemaal klaar, maar het kinderdagverblijf is bijna voltooid en ook de tuin begint een fraaie vorm te krijgen.

Veel gaat in zelfwerkzaamheid.

Duurt soms een beetje langer, maar het resultaat is dan deste mooier, toch?