Kledingactie

Op zaterdag 22 april a.s. zal zoals gebruikelijk de kledinginzameling voor Mensen in Nood weer plaatsvinden. De rode bewaarzakken die gratis worden verstrekt, liggen vanaf half maart klaar op de tafel in de ontmoetingshal van de Open Hofkerk.
De opbrengst van de kledinginzamelingsctie gaat dit jaar naar een vluchtelingenproject in Addis Ababa, hoofd-stad van Ethiopië. In een aantal buurlanden van Ethiopië in Oost-Afrika woeden al jaren (burger) oorlogen en conflicten waardoor duizenden mensen op de vlucht zijn geslagen. Hoewel Ethiopië zelf ook kampt met veel problemen biedt het opvang aan 90.000 Soedanese, 15.000 Somalische, 8.500 Eritrese en 500 “stedelijke” vluchtelingen. Deze laatste groep mag in Addis Ababa verblijven totdat er een permanente oplossing is gevonden.

De Jesuit Refugee Service (JRS), een lokale partnerorganisatie van Mensen in Nood, zorgt met name voor de opvang van deze laatste groep vluchtelingen. JRS voorziet in de eerste levensbehoeften van deze mensen als ze in Addis Ababa aankomen. Ook zorgt JRS ervoor dat de vluchtelingen medische zorg ontvangen en helpt zij met het vervoer van de vluchtelingen naar kampen in de grensregio’s. Tegelijkertijd biedt JRS hulp om de vele trauma’s te verwerken die de mensen door oorlog of conflicten oplopen.

Door uw overtollige kleding op 22 april in te leveren helpt u deze kinderen. Er wordt uitsluitend gewerkt met reeds bekende en betrouwbare lokale organisaties, zodat uw. hulp op de juiste plaatsen terechtkomt. .

Alvast bedankt voor uw medewerking.