Kopers Eilanden 2 opgeschrikt door forse rekening van Woonstad

Zo’n grote groep kunnen we hier niet hebben. Ga eens vragen bij het Servicepunt of je daar terecht kan, had Sedat Atachan van het Turks Huis tegen Singh Ramcharan gezegd.
Een paar dagen erna zaten de kopers van Eilanden 2 de 50 koopwoningen aan de Oldegaarde, bij het begin van de Sommelsdijkstraat, de Dirkslandstraat en de Stellendamstraat in het Servicepunt.

“Dit is de jongste koper”, zei de buurvrouw van Singh. Het zal de jongste koper verder ontgaan zijn waar de bijeenkomst omging. De deelnemers waren knap boos. Ze hadden een forse rekening gekregen van Woonstad Rotterdam voor het werk dat de firma Binder in hun opdracht gedaan had in de gemeenschappelijke ruimte. Sommigen hadden contact opgenomen. Woonstad had een specificatie van de firma Binder bijgevoegd. Het bleek om het jaar 2010 te gaan en het groenonderhoud en onderhoud aan de straten te gaan, maar waar dat groen dan precies ligt en wanneer het werk gedaan is en hoeveel werk het was. De kopers hebben geen idee. Ze hebben de indruk dat ze betalen voor het maaien van het gras bij de flats. Dat zijn huurwoningen en daar gaat de betaling van dergelijk onderhoud op een heel andere manier. Dat zit maandelijks bij de huur als bijkomende kosten.

Er werd even heen en weer gepraat. Men is weliswaar buren, maar de onderlinge contacten zijn (nog) niet zo dat iedereen iedereen goed kent.

Toch werd er besloten om dezelfde avond nog een bericht te maken gericht aan woonstad. Via de email. Dan hebben ze het snel. En alle aanwezigen kregen een afschrift, omdat ze hun emailadres doorgaven aan Singh en een bewoonster die zeer handig was in het opstellen van een vriendelijke, doch dringende brief.

Ze willen op korte termijn meer uitleg van Woonstad en houden de betaling even op.