Kraaien op weg naar andere oorden

Zaterdagavond werd hij opgeschrikt door een zwerm kwetterende vogels. Hij maakte er een reeks foto’s van.
Zaterdagavond 20 oktober 2012, bijna donker, een zwerm kraaien komt bij elkaar.

De vogels vliegen naar een ander oord.

Andries Haak maakte foto’s van de vogels. Of het alleen kraaien zijn? Zo te zien ook meeuwen en duiven. Die zullen niet met de kraaien meegegaan zijn. Zij hebben het veel te goed in Rotterdam. En die kou interesseert hen niet zo.

Hij deed er ook een foto met bomen bij die aan de Slinge staan die foto is overigens van maandag 22 oktober 2012.

Andries zette die datum er nadrukkelijk bij. Hij let op de details.