Kunst in schone Herkingenbuurt

Een leuke korte en snelle actie van 2 uur. Waarin allerlei meldingen door bewoners en ook nieuwe meldingen van bijvoorbeeld stadstoezichthouders opgeschreven werden en als het even kon in orde gemaakt werden door bijvoorbeeld de WOP (de wijkonderhoudsploeg van gemeentewerken). Wat in die 2 uur niet kon worden opgeknapt werd doorgegeven aan het klachtennummer 0800-1545 en ongetwijfeld de dagen daarna in orde gemaakt. Bewoners en diensten wilden met deze actie laten zien dat ook tijdens sloop, renovatie en nieuwbouw in de buurt er toch netjes gewoond moet kunnen worden.
De kunstenaars Lauran Schijvens en Kamiel Verschuren hadden kunstwerken aangelegd, die mensen uitnodigen niet in een wijde boog om de sloopplek heen te lopen, maar via een plankier er dwars doorheen te gaan en en passant even te lezen op de billboards. Ze legden ook een dennenbos aan.
Aan het eind van de actie gingen alle actievelingen op de foto bij het billboard op de hoek van Herkingenstraat en de Melissantstraat.
De Herkingenbuurt is de eerste stap op weg naar een Nieuw Pendrecht.