Laatste bejaardenwoningen in de Ossenissebuurt gesloopt

Vorige week is de sloop al begonnen en in het weekeinde stonden alleen de twee huisjes er nog die aan het trappenhuis grensden. Vandaag is het laatste stukje afgebroken en bestaat het blok Yersekestraat 142-160 niet meer, aan het einde van de middag was een bulldozer bezig om het puin bij elkaar te scheppen. Daarmee is het laatste blok van dit woningtype verdwenen, in de Ossenissebuurt stonden ooit zeven van deze blokken. Op de onderste foto staat het blok afgebeeld kort voordat de afbraak begon.

De bejaardenwoningen waren kenmerkend voor de wederopbouwperiode en waren eigenlijk niets meer dan heel kleine tweekamerwoninkjes. Verspreid door de wijk stonden er in Pendrecht ooit 39 blokjes waarvan er nu nog maar 5 over zijn.
Het bekendste waren de boerderijwoningen in de Zierikzeebuurt, zo genoemd vanwege hun pannendaken en “erfjes” aan de voorkant. Ooit stonden er 11 van die rijtjes en daarvan is er nog één over, het bekende musuemblok aan de Kerkwervesingel. In de Zierikzeebuurt was ook nog het zgn. L-blok (zo genoemd vanwege de vorm) aan de Bruinissestraat.
In de Herkingenbuurt stonden twee types bejaardenwoningen waarvan de split-level woningen langs de Slinge het bekendste waren. Aan één kant zaten daar garages onder en dat was in de huizen te merken aan het niveauverschil: vanuit de gang ging je een trapje af naar de woonkamer (dat zou in een ouderenwoning van nu echt niet meer kunnen…). Verder waren er nog tweelaags galerijwoningen, twee van die blokken stonden op de plek waar nu het nieuwe regiokantoor van Woonstad Rotterdam wordt gebouwd.
In de Tiengemetenbuurt stonden er galerijwoningen in twee lagen langs de Abbenbroekweg, deze zijn al in de negentiger jaren van de vorige eeuw afgebroken. Verder staan er nog vier blokjes van één laag in de Melissantstraat bij de Tiengemetensingel, deze zijn van Vestia en de enige originele bejaardenwoningen in Pendrecht die nog een woonfunctie hebben.
De Ossenissebuurt telde zeven blokken, alle van hetzelfde soort waarvan nu dus het laatste blok is verdwenen. Hetzelfde type huizen staat nog in Zuidwijk en Lombardijen.

Tegenwoordig stellen we heel andere eisen aan huisvesting voor ouderen en ook de term “bejaardenwoningen” is niet meer van deze tijd. Het verschil tussen een moderne 55+ woning en zo’n piepklein tweekamerwoninkje uit de jaren vijftig is levensgroot.