Lef en Leiderschap, maar ook Vertrouwen

Aan alles was gedacht. De details: dat je last van je oren zou kunnen krijgen door het heien. Bij de uitnodiging zaten een paar oordoppen en op de uitnodiging stond: “oordoppen verplicht”. En bij het weggaan kreeg iedereen een klein zwart tasje mee met schoenpoets en het opschrift: “Nieuw Herkingen van start”. Met klei aan je schoenen thuis komen hoefde dus niet. Het moet wat moois worden dat Nieuw Herkingen.
Minister Sybilla Dekker van VROM jaste dan ook vakkundig de feestpaal de Pendrechtse klei in. Er waren ferme toespraken van Louis Overboom van de Nieuwe Unie, van de minister zelf, van wethouder Marco Pastors, van Dominic Schrijer van de deelgemeente en van de aannemer Job Dura. En na de toespraken deed iedereen zich tegoed aan taart en ander lekkers. Zelfs het Turks Huis Pendrecht werd niet vergeten. Presentator Frans Zeulevoet merkte op: “Er lopen een paar mensen van het Turks Huis rond en het is ramadan. Zorg dat er een deel naar hen gaat, hebben ze er vanavond wat aan”. Er ging geen stukje taart naar de Roteb. Met dat vertrouwen in Pendrecht’s toekomst zit het wel goed, want ook de jeugd, die uit school even poolshoogte kwam nemen deelde mee in de feestvreugde en aten taart en kregen ballonnen met echt helium mee.
Overboom roemde de lef en het leiderschap van de verschillende partijen. Dat is misschien wel nodig om in een wijk als Pendrecht dergelijke stappen te zetten. Hij maakte gebruik van een presentatie op een groot scherm, dat vervaarlijk heen en weer bewoog onder invloed van de wind. Hij gaf ook aan wat de verdere plannen van gemeente en de Nieuwe Unie zijn. Binnenkort worden er gebiedsafspraken gemaakt voor de verdere herstructurering van Pendrecht. Er volgen immers nog het bouwen van eengezinswoningen en een 55-+ complex in de Zierikzeebuurt en het op de schop nemen van 1200 woningen in de zuidelijke buurten van Pendrecht.
De minister voegde aan lef en leiderschap, vertrouwen toe. Zij richtte zich tot de aanwezige bewoners en vond dat er voor hen ook een plekje in de 177 nieuwe woningen was en dat ze die kans ook moesten grijpen. De minister hecht aan buurtbinding. Zij vertelde verder dat ze de laatste tijd in een aantal op Pendrecht gelijkende wijken geweest was. Het ministerie heeft 56 prioriteitswijken aangewezen voor versnelde herstructurering en Pendrecht is daar een van.
Nadat Overboom en de minister hun toespraken ten beste hadden gegeven, ging het gezelschap naar buiten. De minister werd voor haar heiwerk terzijde gestaan door ervaren heiers van de firma Plomp.
Dominic Schrijer en wethouder Marco Pastors onthulden nog een extra bord, waarop in zwart op geel stond; “177 woningen NIEUW HERKINGEN van start”.
Terug in de tent werd door Job Dura het champagne glas geheven en ging het mes in een enorme taart. Spreekstalmeester Zeulevoet van de Nieuwe Unie kondigde de vervolgens de wethouder aan. Die in zijn toespraak nog eens inging op de voornemens met betrekking tot Pendrecht. Het blijft immers niet bij Nieuw Herkingen er komt meer. Dominic Schrijer en Job Dura sloten de rij van sprekers.
Daarna was het vooral gezellig in de feesttent, die later op de avond alweer helemaal van het toneel verdwenen was om met het echte werk op de bouwplaats door te gaan.