Leuk nieuwjaarscollege van dagburgemeester

De eerste keer dat Mario Bosch een nieuwjaarstoespraak hield was nog in de Middelburgt. Lea Velter van de wijkaccommodatie deed het voorstel om eens een nieuwjaarsbijeenkomst met bewoners en vanuit bewonersoogpunt te houden. Inmiddels is dat 6 jaar geleden. Toen was er een aantrekkelijk programma en zelfs te eten en een ruim publiek. Er werd ook salsa-les gegeven aan de bezoekers.
De keren daarop werd zijn blik op het voorgaande jaar ook in het wijkgebouw gehouden. Hij kreeg in januari 2010 toen hij terugblikte op 2009 zelfs een Karel de Stoutespeld uit handen van wethouder Dominic Schrijer. Tegelijkertijd sloot hij zijn heldenmaand in het kader van de campagne Pendrecht is Goed Bezig af.
Nu is het echter crisistijd en bovendien was het buiten guur en glad. Veel mensen dachten er beter aan te doen bij de kachel thuis te blijven.

Ten onrechte want de presentaties van de dagburgemeester lijken met het jaar beter te worden. En de entourage was dit keer ook geweldig. Want wat kun je je nog meer wensen dan de zaal van de Christus Triomfator van de volle evangelie gemeente Het Zout der Aarde met haar voorstellingen, draperieën en witte gordijnen. Bovendien was er een muzikaal intermezzo van het Duo Jes oftewel León Lissitza en Wil Buijs zongen fraaie evergreens.
De winter speelde de organisatie vast parten. Zo’n 30 toeschouwers waren naar de kerkzaal gekomen om het nieuwjaarscollege van Vitaal Pendrecht bij te wonen.

Voorzitter van Vitaal Pendrecht, Harry Kock, heette iedereen welkom en leidde Mario Bosch in.

Die nam met zijn gehoor iedere maand door en liet daarbij geen detail onbesproken. Wanneer één van de personen uit de presentatie ter sprake kwam werd die even apart in het zonnetje gezet. Deelgemeenteraadsportefeuillehouder Alaattin Erdal viel die eer herhaaldelijk te beurt.
Toen hij de plaatsing van de verbodsborden voor fietsers en bromfietsers op het zuidelijke fietspad langs de Slinge ter sprake bracht klonk er een licht gegniffel in de zaal. De aanwezigen gaven er blijk van weinig vertrouwen in dei maatregel te hebben.
De terugblik viel uiteen in twee delen. Tot en met juni voor de pauze en vervolgens juli tot en met december na de pauze. Aan het eind hield de dagburgemeester even een beetje in en nam een lijst van personen door die in 2012 waren overleden. Vervolgens vroeg hij een moment stilte om aan deze mensen te denken.
Misschien komt het verhaal van Bosch nog terug in deze nieuwspagina.