Presentatie studenten Rechtswinkel INHolland

Woensdagmiddag 23 januari werden bij INHolland de resultaten en ervaringen van de studenten sociaal-juridische dienstverlening van de afgelopen periode gepresenteerd aan een nieuwe groep.

Peter de Koning coördinator van het studietraject leidde de presentatie in en gaf Fatma, Netty en Lucia het woord.

Fatma schetste de situatie in het Servicepunt Charlois Zuid en die in ‘t Klooster, waar mensen uit het hele Rijnmondgebied terecht kunnen bij de studenten.

De nieuwe lichting werd op het hart gebonden dat ze zelf hun winkel vorm moeten geven en dan weliswaar studenten maar toch door veel mensen gezien worden als volleerde professionals.

Een zware opgaaf, maar ook een leuke uitdaging. Of zoals de collega van Peter de Koning, Carla Roest het onder woorden bracht: “Als je het niks vindt, ook goed! Maar ga dan vooral iets anders doen met je leven!”
Gegrinnik viel haar ten deel. Later bleek dat achter haar opmerking ook zat dat er een grote belangstelling is voor de Rechtswinkel-studietraject en dat minder gemotiveerde studenten beter iets anders kunnen keizen.

Vitaal Pendrecht bracht haar dank onder woorden door de studenten van de afgelopen periode te voorzien van een klein geschenk in de vorm van een cadeaukaart.

Een korte zitting in een warm gebouw met buiten een fraai schouwspel boven de Rijnhaven.