Marja de Bruyn en de donatie aan Jarige Job

Marja de Bruyn nam 18 januari in Las Palmas afscheid van Woonstad Rotterdam en haar contacten in Rotterdam en de volkshuisvesters daarbuiten. Ze stuurde een week erna een brief om ook hen die ze niet de hand had kunnen schudden op de receptie na de presentaties en officiële toespraken te bedanken.

In de brief vertelt ze ook dat haar vraag om in plaats van cadeaus een bijdrage te doneren voor de Stichting Jarige Job een bedrag van € 3500,- heeft opgebracht. De Stichting kan daar volgens Marja een flink aantal kinderen blij mee maken.

Tijdens het afscheid zijn vijf ideeën voor Rotterdam Zuid gepresenteerd. En er waren meer inzendingen voor een soort van wedstrijd. Op 18 januari werd het beste idee van een prijs voorzien. De winnaar was de column van Linda Malherbe met Kaap Belvedere.

Met “Het is 2030 en ondanks de aanhoudende economische malaise in de wereld, zijn de Rotterdamse Zuiderlingen gelukkig. De mensen in Rotterdam(-Zuid) blijken gemiddeld langer te leven dan elders. Ze ontwikkelen zich en zetten hun talenten in en hebben aandacht voor elkaar en voor hun stad. Ze worden gewaardeerd, en hebben een betekenisvol leven”, begint de column van Linda.

En die en de andere bijdragen zijn terug te zien op: www.marjagaatrotterdamblijft.nl

Marja de Bruyn brengt een hartelijke groet uit aan iedereen.