Reactie van pensionaris Joop Verschoor

Na Cees Terdu sprak Joop Verschoor een dankwoord uit aan de bestuursvoorzitter en aan de mensen, die gekomen waren op zijn afscheidsreceptie. Dat hij op YouTube voorkomt was overigens nieuw voor hem.
Hij zei met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Daar waar het gaat om de tolerantie op school De identiteit van de school staat voor tolerantie. De identiteit van de kleurrijke, mooie wijk, waar iedereen thuishoort. Hij is overtuigd van de standvastigheid aan die identiteit.
En hoe is het nou om met pensioen te gaan? Vroeg hij zich hardop af.
‘Heel goed voelt dat! Er komt een tijd aan ….. geweldig!’, zei hij en haalde als voorbeeld een kleuter aan die op hem afkwam en zei: “Meester, u gaat met pen-si-oe-oen, he? Nu bent u bijna oud!”
Hij zei een tijd van ontspanning, ontdekking en ontplooiing van nieuwe mogelijkheden tegemoet te gaan. En heel erg trots op het team te zijn. Er zouden vast tijdstippen komen waarop hij en oud-collega’s elkaar ‘verhalen zullen gaan vertellen over hoe het was en hoe het nu is!’

En besloot met een welgemeend, ‘Tot ziens’.

Onder het gehoor was ook de nieuwe directeur Mirjam Mels. Bij collega’s uit de kring van het PCBO bekend.

En ook was dagburgemeester Mario Bosch er. Trots vertelde hij dat meester Verschoor zijn onderwijzer in de 5e klas werd in 1970. Mario was dus één van zijn eerste leerlingen. Joop kent de kwaliteiten van Mario en stelde hem dan ook voor aan zijn opvolger.