Mensen Maken de Stad verdwijnt langzamerhand uit straatbeeld

Achter de Sint Annalandstraat en de Stavenissestraat ligt een binnenterrein. Er was een verwaarloosde speelplek en er lag ook een strook groen waar geen onderhoud verricht werd. Dat gaf aanleiding tot diverse acties.

Al snel bleek dat het binnenterrein van de gemeente was, dus niet van een corporatie, maar dat het zogenaamde vruchtgebruik uitgegeven was aan drie verschillende verenigingen van eigenaren. Twee van die verenigingen zorgen dat het onderhoud aan het groen periodiek gedaan werd en een derde bleek een zogenaamde slapende vereniging. Geen onderhoud dus ….

Er vond een Opzoomeractie plaats met bewoners, die met behulp van diverse diensten zelf aan de slag gingen.

Maar het probleem bleef. Op die ene plek vond geen onderhoud plaats.

Vervolgens bleek dat kopers en huurders kris kras door elkaar woonden en dat als je al zou willen dat mensen iets gingen ondernemen in de woonblokken aan de Stavenissestraat en de Sint Annalandstraat er eerst iets moest gebeuren om de mensen over en weer met elkaar in contact te brengen. Er volgden huisbezoeken, opbouwwerkers gingen deur aan deur en er werd een straatagenda opgesteld. Mensen Maken de Stad heette die aanpak,

De ondersteuning viel te vroeg weg. Mensen Maken de Stad stopte. In verschillende straten hangen de straatafspraken nog en sommige straten werken er nog mee.

Dagburgemeester, Mario Bosch, ontdekte dat er één bord waarschijnlijk zal verdwijnen. Het bord van het binnenterrein van de Stavenissestraat en de Sint Annalandstraat zal waarschijnlijk zijn weg naar de Roteb krijgen. Of? Zouden zij van het Pendrecht Museum nog iets toevoegen aan de collectie?