Mevrouw Van Vliet en haar buurvrouwen goed voor 120 jaar Pendrecht

De woningen worden als ze leeg komen niet meer verhuurd. Hun Opzoomerbuurvrouw Sylvia van Eyk en de anderen in het gezelschap zijn dan ook bewoner-eigenaar, kopers dus. Dat gaat allemaal goed samen.
Opzoomeren is tenslotte ook iets dat helemaal aansluit bij hun gedachten over hoe je in de straat met elkaar omgaat en zelf je verantwoordelijkheid voor een aantal zaken neemt. Als er een Opzoomeractiviteit in de straat is, is mevrouw Van Vliet er altijd bij.

Aan haar voordeur en de pui kun je goed zien dat ze hier al jaren woont. Al meer dan 40 jaar. Alles verraadt dat bewoonster van orde en netheid houdt. De gordijntjes zijn keurig schoon. Ramen lappen doet ze ook nog vast zelf. En volgens een vast schema.

Ze is met haar tijd meegegaan. Er hangt een lamp naast de deur. In de Opzoomerstraat werden dat Opzoomerbolletjes genoemd. Als je ‘s avonds de deur opendoet zie je meteen wie er voor je staat. Heb je zo’n lamp niet dan zie je een donkere schim voor je. De straatverlichting belicht immers alleen het silhouet van de aanbeller. Dat gaf de mensen in die straat een veiliger gevoel en wordt sindsdien overal standaard op nieuwe woningen aangebracht.
Als Joke Spijkers langskomt met de lekkernijen van bakkerij Efendi, vragen ze wel: ‘Wat zit er in?’ Joke moest het zelf ook even navragen. Joop Stobbe, de campagneleider van Pendrecht is Goed Bezig, wist dat het om geroosterd brood met feta ging. ‘Het zou Grieks kunnen zijn, maar is van een Turkse bakker’, vulde hij aan. Eenmaal geproefd, klonk het: ‘Lekker hoor die kaas’.

Ze houden van gezelligheid in de straat en gezelligheid dat brengen hun buren met zich mee. Ze waren donderdag 29 juli even trots op de belangstelling die er voor Sylvia was, als held Sylvia zelf.