Monologen worden nog meer gespeeld

Inmiddels zijn Pieta Bot en Cees Bavius bezig met het maken van de Pendrecht Dialogen, een vervolg op de Monologen. De Monologen zullen nog een aantal keren opgevoerd worden. Er staat een voorstelling voor de bewoners van de Tiengemetenflat op de agenda en in Sonneburgh, maar ook voor de moedergroepen van een aantal basisscholen.
Zaterdag 20 januari om 14:00 uur is er een voorstelling van de Pendrecht Monologen in Sonneburgh. Bewoners van Sonneburgh zijn met nadruk uitrgenodigd voor deze voorstelling. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Dinsdag 23 januari om 15:30 uur is er een voorstelling voor de Zonnebloem. Deze voorstelling is besloten. Dus men moet een uitnodiging hebben.