Niet alleen meer gezellig samen barbecueën

Niet alleen meer gezellig samen barbecueën. Willen straten een bijdrage voor het Opzoomeren? Opzoomeren ‘Op Eigen Kracht’ Onder dat motto staat er een artikel in de Stadskrant van 3 augustus 2011.
Opzoomeren ‘Op Eigen Kracht’

Niet alleen meer gezellig samen barbecueën. Willen straten een bijdrage voor het Opzoomeren? Opzoomeren ‘Op Eigen Kracht’ Onder dat motto staat er een artikel in de Stadskrant van 3 augustus 2011.

En het artikel vervolgt met:

Dan moeten de bewoners ook gezamenlijk een probleem in hun wijk of buurt aanpakken.
Dit is de nieuwe insteek van het Opzoomeren vanaf 2011 onder de titel ‘Op Eigen Kracht’. ‘Opzoomeren moet terug naar de basis’, vertelt Hugo van der Lugt (beleidsmedewerker Welzijn en Wijkaanpak). ‘De basis van het Opzoomeren waren de bewoners van Rotterdam zelf. In de jaren tachtig namen zij het initiatief om zelf de bezem te pakken en samen hun straat schoon te houden. De afgelopen jaren is er met het Opzoomeren vooral geïnvesteerd in sociale cohesie, het elkaar kennen. Zo werden er meer en meer buurtbarbecues en wijkfeesten georganiseerd met een bijdrage van Opzoomer Mee. ‘Heel gezellig en goed natuurlijk, maar de basis van het Opzoomeren was natuurlijk samen iets aanpakken.’

Uitdagingen top 3
Daarom zijn sinds 2011 de spelregels aangepast. Per deelgemeente is er nu een top 3 met uitdagingen samengesteld door buurtbewoners en deelgemeente om op eigen kracht de straat of buurt te verbeteren. ‘De eigen straat is hierbij niet leidend, wij dagen bewoners uit ook breder te kijken, door bijvoorbeeld ook andere bewoners en straten bij het Opzoomeren te betrekken. Straten kiezen dus een uitdagingen en gaan daar vervolgens zelf mee aan de slag. Wij vertrouwen hiermee op de kracht van de bewoners en willen hen echt ‘in the lead’ laten zijn. De burger is aan zet.’