Nieuwjaarsbijeenkomst Schouwen Duiveland

Al eerder kon je in de hal van de Kortgeneflat de bewoners in grote getale elkaar beste wensen voor 2014 zien toewensen.

Dat gebeurt in meerdere complexen in Pendrecht.

Dinsdagavond vond er zo’n bijeenkomst plaats in de ruimte van het complex Schouwen Duiveland aan de Zierikzeestraat.

Voor nieuwe bewoners de gelegenheid om nader kennis te maken met hun buren.

Rineke de Graaf sprak de aanwezigen kort toe. Zij bedankte de helpers, Ook Opzoomer Mee betrok zij in haar dankwoord. Door een kleine bijdrage vanuit die kant kon de receptie plaatsvinden.

Er werd ook stilgestaan bij de mensen die het afgelopen jaar overleden waren of verhuisd waren.

Op die manier houdt men het contact onderling warm.