Nog een plastic inzamelbak

Op de Tiengemetenhof staat er ook één.

Een inzamelaar voor plastic.

‘t Is maar dat je het weet!