KWH vindt Pendrecht Universiteit inspirerend voorbeeld

Met de bijeenkomsten die plaats vinden in het Corporatiehuis zoomen we in op actuele thema’s. Een groot aantal onderwerpen komt vanuit corporaties zelf. Zij nemen u graag mee naar wat speelt binnen hun corporatie. U krijgt nieuwe inzichten en inspiratie die u binnen uw eigen organisatie toe kunt passen.

Staat op de website van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Het KWH organiseert bijeenkomsten onder de noemer, het Corporatiehuis.

Donderdag 20 februari 2014 stond het Corporatiehuis aan de Willem Buytenwechstraat in de Sociëteit van de Machinist om precies te zijn.

Huurders en corporaties gingen onder leiding van dagvoorzitter, Ron Willems, in gesprek over:

Wat verwacht ik van mijn woningcorporatie? Wat niet? En hoe kan ik als corporatie mijn klant zo goed mogelijk bedienen?

Die dag kwamen huurders en corporaties bij elkaar in het Corporatiehuis om die vragen met elkaar beet te pakken.
Met elkaar wisselden corporaties en huurders beelden uit over behoeftes en verwachtingen. Corporaties krijgen dankzij deze input meer inzicht in wat huurders écht belangrijk vinden en verwachten van hun woningcorporatie.

Huurders krijgen een goed beeld van de werkwijze van woningcorporaties en hoe de stem van de huurder invloed heeft op het (kwaliteits)beleid van de corporatie.

In het Corporatiehuis zaten vertegenwoordigers van huurders en corporaties uit Groesbeek, Alkmaar, Ede, Nieuwegein, Amsterdam, Utrecht en Grave.

‘s Morgens brachten de vertegenwoordigers van de huurders in een binnenring en vertegenwoordigers van corporaties in een buitenring in kaart wat die verwachtingen waren. Op grote vellen papier werden die opgeschreven.
Sjoerd Hooftman, directeur van het KWH leidde de bijeenkomst in.

‘s Middags na de lunch vond er eerst een presentatie plaats over de Pendrecht Universiteit. Bien Hofman was daarvoor geïnterviewd door Auke Dijkstra van het KWH. Auke was door Woonstad Rotterdam getipt om met Bien in gesprek te gaan. Het KWH bracht de Pendrecht Universiteit als een inspirerend voorbeeld. Bien informeerde de groep in De Machinist over het ontstaan van Vitaal Pendrecht en de ontdekking van de Pendrecht Universiteit. Uiteraard kwam daarbij ook de Kinderfaculteit ter sprake.

Vervolgens gingen de buiten en de binnenring met elkaar in gesprek over “Wie is de huurder?”, “Wat is een goede huurdersvertegenwoordiging?” en “Hoe maak je een keuze?”.

Een vol programma en veel wetenswaardigheden gingen er over tafel.

Er werden in de pauze video-opnamen gemaakt. Daarvan wordt een film gemonteerd, die te zijner tijd op de site van het KWH te zien is.

Hierbij een link naar de site van het KWH.