Nog een rommelmarkt

Stille zaterdag, de dag tussen Goede Vrijdag en Paaszondag wordt soms zo genoemd.

Op Plein 1953 ging dat zaterdag 7 april niet op. Er werden marktkramen opgebouwd en ingericht en er vond levendige handel plaats op de rommelmarkt.

Van alles was er te koop. Een WCpot bijvoorbeeld en een bord met een alcoholverbod erop.

Zou dat verbod daar opgeheven zijn?

Er komen er het komende jaar nog meer.

Aan Storm evenementen is voor het organiseren van snuffelmarkten op 9 juni, 23 juni, 22 september en 13 oktober 2012 op Plein 1953 van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De markten worden aangekondigd in de Activiteitenkalender op deze site. Geïnteresseerden kunnen op het telefoonnummer 06 38 22 38 62 van Taro Evenementen meer informatie inwinnen.