Nogmaals: de hondenuitlaatzones

Dagburgemeester Mario Bosch maakte de foto’s en geeft aan de hand van enkele publicaties in het Charlois Magazine de volgende toelichting.

Vanaf 1 januari 2005 geldt er een nieuw hondenbeleid in de deelgemeente Charlois. Vanaf deze datum geldt een opruimplicht voor hondenpoep, behalve in gebieden die zijn aangewezen als uitlaatplaats of losloopgebied.

Een uitlaatplaats wordt aangegeven met een groen bord (foto linksboven). Hier geldt geen opruimplicht maar honden moeten wel aangelijnd blijven. In Pendrecht zijn de grootste uitlaatzones te vinden langs de Groene Kruisweg (aan de oostkant, tussen Slinge en Charloisse Lagedijk), Slinge (middenberm) en Oldegaarde (ten zuiden van de hoofdrijbaan).

Een losloopgebied wordt aangegeven met een blauw bord (foto rechtsboven). Ook hier geldt geen opruimplicht en bovendien mogen honden los lopen. Het Pendrechtse losloopgebied bevindt zich aan de Groene Kruisweg, ten westen van het Biezelingeplein (op deze plek stond ooit jongerencentrum de Chillup).

Op ALLE andere plaatsen is het niet toegestaan om honden uit te laten (dat betekent dus niet dat een hond daar niet mag komen want hoe moet je anders op een uitlaatplaats of losloopzone komen). Als uw hond dus buiten een uitlaatplaats of losloopgebied zijn of haar behoefte doet, dan geldt altijd een opruimplicht. Bij het nalaten hiervan hebben medewerkers van Stadstoezicht de bevoegdheid om bekeuringen uit te delen.

In de Herkingenbuurt staan op veel plaatsen nieuwe verbodsborden (foto linksonder) maar die zijn feitelijk overbodig. Het zou alleen maar de indruk kunnen wekken dat u op andere plaatsen, waar de borden niet staan, wel uw hond mag uitlaten. Alléén de groene en blauwe borden geven de plekken aan waar honden uitgelaten mogen worden, buiten deze zones geldt te allen tijde een opruimplicht.

Op enkele andere plaatsen in de wijk staan al langer verbodsborden zoals op het speelpleintje achter de Sint-Annalandstraat (foto rechtsonder), deze borden zijn geplaatst voordat het nieuwe hondenbeleid van kracht werd. Voor deze borden geldt hetzelfde als de nieuwe borden in de Herkingenbuurt.

Voor op- en aanmerkingen over het hondenbeleid in de deelgemeente Charlois kunt u bellen met (010) 410 74 09 of stuur een e-mail naar info@charlois.rotterdam.nl.